Specialisten in logopedie voor baby's / kinderen, jongeren en volwassenen

In de zomervakantie is de praktijk beperkter bereikbaar.

PLUSlogopedie is al ruim 20 jaar een begrip in de gemeente Sint-Michielsgestel. De praktijk heeft vestigingen in Sint-Michielsgestel en in Den Dungen in de gezondheidscentra.

PLUSlogopedie biedt je algemene en specialistische logopedische zorg.  Je bent dus verzekerd van de beste hulp en begeleiding.

De praktijk staat bekend om de kindvriendelijke aanpak. We bieden de meeste oefeningen in spelvorm aan, ook bijvoorbeeld met de iPad. Elk kind komt hierom graag naar de logopedie! Daarnaast is de praktijk gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van volwassenen. Onze cliënten komen dan ook vanuit de wijde omgeving.

Verwijsbrief is niet meer nodig

Je kunt zonder of met verwijzing van een huisarts of specialist terecht bij ons. PLUSlogopedie biedt direct toegankelijke logopedie (DTL).

Deze praktijk wordt beoordeeld met een gemiddelde van 9,7
4.7/5

Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket en wordt geheel vergoed door zorgverzekeraars. Vanaf 18 jaar verrekent je zorgverzekering de behandeling met je eigen risico.

Specialisaties

In de praktijk is een taal-spraakpatholoog / klinisch linguïst (medisch deskundige taal-stem-spraak; master Radboud Universiteit) werkzaam. We staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, Kwaliteitsregister Preverbale Logopedie, het Kwaliteitsregister Afasietherapeuten en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Ook zijn we lid van de Nederlandse Vereniging Prelogopedie, Kwaliteitskring Neurologie, de Landelijke Werkgroep Logopedie & Dementie en zijn wij aangesloten bij ParkinsonNet.

PLUSlogopedie is een stage-opleidingsinstituut. Bij ons worden stagiaires begeleid van Fontys Hogeschool Eindhoven, Hogeschool Utrecht en HAN Hogeschool Nijmegen.

E-mail_handtekening__verwijzen_v1.jpg

Behandelingen

Adem

 • Adem- en stemproblemen bij benauwdheid, Post-Covid, astma en COPD
 • Hyperventilatie
 • Chronisch hoesten

Spraak

 • Stotteren/broddelen
 • Articulatieproblemen
 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Dysartrie (spraakstoornis)
 • ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose)
 • Nasaliteit (neusspraak zoals bij een schisis)
 • Parkinson(isme)

Stem

 • Heesheid
 • Keelklachten (o.a. ‘brok in de keelgevoel’)
 • Chronisch hoesten
 • Stembandverlamming
 • Zwakke stem
 • Stemproblemen na COVID-19
 • Strottenhoofdkanker

Taal

 • Taalontwikkelingsproblemen
 • Afasie (taalstoornis)
 • Dementie
 • Taalproblemen bij meertaligheid
 • Communicatieproblemen na een CVA/beroerte, hersentumor of ongeval

Gehoor

 • Aangeboren doofheid
 • Middenoorontsteking
 • Slechthorenheid

Mondmotoriek (eten & drinken)

 • Open mondgedrag
 • Eet- en drinkproblemen bij baby’s en zeer jonge kinderen
 • Afleren duim-, vinger-, of speenzuigen
 • Dysfagie (slikstoornissen)
 • Oromyofunctionele therapie (OMFT)
 • Mimetherapie