PLUSlogopedie voor baby's, kinderen en volwassenen

De logopedisten van PLUSlogopedie hebben extra opleidingen gevolgd tot taal-spraakpatholoog (= medisch deskundige op het gebied van spraak- en taal; Radboud Universiteit), preverbaal logopedist (eten en drinken 0-2 jarigen), kinderlogopedist, neurologopedist (afasie, dysartrie, dysfagie, NAH, dementie), ParkinsonNet-logopedist en stemtherapeut. Je bent dus verzekerd van de beste hulp en begeleiding.

PLUSlogopedie staat bekend om de kindvriendelijke aanpak. We bieden de meeste oefeningen in spelvorm aan. Elk kind komt hierom graag naar de logopedie!

PLUSlogopedie is een stage-opleidingsinstituut. Bij ons worden stagiaires begeleid van Fontys Hogeschool Eindhoven, Hogeschool Utrecht en HAN Hogeschool Nijmegen.

Onze praktijk wordt beoordeeld met een gemiddelde van 9,4
4.5/5

Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket en wordt geheel vergoed door zorgverzekeraars. Vanaf 18 jaar verrekent je zorgverzekering de behandeling met je eigen risico.

Vrijblijvende screening

Twijfel je of logopedie nodig is? Wij bieden een vrijblijvende screening. Deze wordt vergoed door je zorgverzekering als je een verwijzing hebt. Je hoort meteen na de screening of wij jou of jouw kind kunnen helpen. Indien nodig kunnen we ook adviezen geven of eventueel voorstellen om even af te wachten. Je kunt rechtstreeks een screening aanvragen als je dit aanmeldformulier invult en meldt dat je een screening wenst. 

Onze specialisaties

We staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, Kwaliteitsregister Preverbale Logopedie, het Kwaliteitsregister Afasietherapeuten en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Ook zijn we lid van de Nederlandse Vereniging Preverbale Logopedie, de Landelijke Werkgroep Logopedie & Dementie en zijn wij aangesloten bij ParkinsonNet.

Behandelingen

Adem

 • Adem- en stemproblemen bij benauwdheid, COVID-19, astma en COPD
 • Hyperventilatie
 • Chronisch hoesten

Spraak

 • Stotteren/broddelen
 • Articulatieproblemen
 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Dysartrie (spraakstoornis)
 • ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose)
 • Nasaliteit (neusspraak zoals bij een schisis)
 • Ziekte van Parkinson

Stem

 • Heesheid
 • Keelklachten (o.a. ‘brok in de keelgevoel’)
 • Stemproblemen na COVID-19
 • Chronisch hoesten
 • Stembandverlamming
 • Zwakke stem
 • Strottenhoofdkanker

Taal

 • Taalontwikkelingsproblemen
 • Afasie (taalstoornis)
 • Dementie
 • Taalproblemen bij meertaligheid
 • Communicatieproblemen na een CVA/beroerte, hersentumor of ongeval

Gehoor

 • Aangeboren doofheid
 • Middenoorontsteking
 • Slechthorenheid

Mondmotoriek (eten & drinken)

 • Open mondgedrag
 • Eet- en drinkproblemen bij baby’s en zeer jonge kinderen
 • Afleren duim-, vinger-, of speenzuigen
 • Dysfagie (slikstoornissen)
 • Oromyofunctionele therapie (OMFT)
 • Mimetherapie