Vertraagde spraak- en taalontwikkeling

Blijft de spraak- en taalontwikkeling van je kind duidelijk achter bij leeftijdgenootjes? Herken je bovendien opstandig gedrag en driftbuien? Laat PLUSlogopedie dan onderzoek doen naar de taal en de spraak van je kind. Dan voorkom je onbegrip en een leerachterstand. Onze logopedist instrueert en begeleidt ouders of verzorgers bij het stimuleren van spraak. Ook trainen we het taalbegrip en luistergedrag. Samen werken we aan de woordenschat, de zinsbouw en de uitspraak. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Verbeteren verstaanbaarheid bij meertaligheid

Ben je meertalig en heb je een spraak- en taalstoornis in het Nederlands en de moedertaal? Informeer dan naar onze begeleiding bij de communicatie en verstaanbaarheid van anderstalige volwassenen. De lessen Nederlands als tweede taal worden onder meer aangeboden op Regionale Opleidings Centra, Internationale Schakelklassen en particuliere taalinstituten. Indien nodig betrekken we een tolk voor de omgeving van het meertalige kind. Zo dragen wij bij aan de preventie en bestrijding van spraak en taalachterstanden bij meertalige kinderen tot 12 jaar.

Op dit moment wordt de logopedische behandeling van meertalige kinderen met een stoornis in de eerste taal vergoed door de zorgverzekeraars. Het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid kan de preventieve activiteiten zoals deskundigheidsbevordering bekostigen.