Slechthorendheid en aangeboren slechthorendheid

Voel je je buitengesloten omdat je anderen niet goed verstaat? Of hoor je de deurbel niet meer en klinkt muziek vaak vervormd. Laat je dan door ons adviseren en begeleiden voor een hoortoestel of andere technische middelen.

Gehooronderzoek en advies door PLUSlogopedie

Met een gehooronderzoek en persoonlijk advies stemmen we je hoortoestel optimaal af. Bovendien begeleiden we de slechthorende en mensen in de directe omgeving. Zo leren we je beter omgaan met slechthorendheid. En wanneer je hoortoestel niet alle problemen oplost dan richten we ons op het herstellen van jullie communicatie. Bijvoorbeeld met spraakafzien (liplezen) en oefenen in groepsverband.

PLUSlogopedie en middenoorontsteking

Jonge kinderen hebben vaak middenoorproblemen met gehoorverlies. Veroorzaakt dit bij jouw kind problemen in de spraak- en taalontwikkeling? Voorkom dan leerproblemen en achterstand op school met behandeling van PLUSlogopedie. We trainen dan het luisteren, de spraak en de taal. Bij voorkeur spelenderwijs. Het resultaat is meestal erg goed en het herstel bovendien vlotter dan zonder behandeling. Informeer vrijblijvend naar het effect voor jouw kind met middenoorontsteking.

Het onderzoek en de behandeling bij verworven slechthorendheid en middenoorontsteking worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.