Eet- en drinkstoornissen of afwijkende mondgewoonten

 Heeft jouw kind eet- en drinkstoornissen of bijvoorbeeld afwijkende mondgewoonten? Dit herken je aan regelmatig verslikken, moeilijk eten en drinken. De oorzaak is vaak dat kinderen hun spieren voor kauwen en slikken niet onder controle hebben. Of bijvoorbeeld het kind de mond- en tongspieren onvoldoende oefent door sondevoeding. In dit soort gevallen biedt behandeling door PLUSlogopedie een uitkomst met preverbale logopedie.

Pluslogopie bij eet- en drinkstoornissen en mondgewoonten

Onze preverbale logopedist onderzoekt de totale motoriek en houding waarin het eten en drinken gegeven wordt. Tijdens de logopedische behandeling wordt gaan we eventuele afwijkende reflexactiviteit tegen. Ook verminderen we de gevoeligheid in en rond de mond en de spierspanning gereguleerd. Hierdoor zal het eten en drinken gemakkelijker en plezieriger verlopen. Bij sondevoeding zal de logopedist helpen de mond- en tongspieren te oefenen tijdens een flesje of lepelvoeding.

Het onderzoek en de behandeling van eet- en drinkstoornissen bij kinderen worden vergoed door elke zorgverzekeraar.

Behandeling van slikstoornissen

Slikstoornissen kunnen ontstaan na hersenletsel zoals een CVA, door ongeval of een tumor. Ook aandoening van het zenuwstelsel door bijvoorbeeld Parkinson, ALS of na een operatie in het hoofd- en halsgebied veroorzaken slikstoornissen. Gedurende de behandeling verbetert onze logopedist de verschillende bewegingen in het slikproces. Diverse oefeningen voor tong, lippen en gehemelte zijn hiervoor beschikbaar. Ook het slikken zelf wordt getraind. Hierbij krijg je ook advies over betere samenstelling van het voedsel. De resultaten van de slikbehandeling zijn in grote mate afhankelijk van de ernst en aard van de stoornis.

Psychomotore retardatie

We spreken van psychomotore retardatie als de ontwikkeling van de psychomotoriek vertraagd verloopt. De diagnose wordt bij kinderen vaak op zeer jonge leeftijd gesteld. Als ouder herken je dit als het kind bepaalde klankcombinaties steeds herhaalt in bepaalde situaties. Herken je dit? Informeer dan naar onze behandelingen en voorkom tijdig gedrags- en/of emotionele problemen. Het is dus belangrijk zo vroeg mogelijk onze deskundige hulp in te roepen. Het onderzoek en de behandeling van psychomotore retardatie worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.