Hyperventilatie

Heb je last van duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen door Hyperventilatie? Heel vervelend en zelfs beangstigend. Soms is er een duidelijk aanwijsbare oorzaak van Hyperventilatie maar vaak een verkeerde ademgewoonte. Dan is je ademhaling en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar afgestemd. Laat je door ons behandelen en de symptomen nemen daarna snel af.

Behandeling van hyperventilatie door PLUSlogopedie

De logopedist brengt de afwijkende wijze van ademen in kaart en zal die gericht behandelen. Je krijgt inzicht in hyperventilatieklachten en we leren je er goed mee om te gaan. Zo werken we samen aan een functioneel en evenwichtig adempatroon. Zowel in rust, tijdens spreken en andere lichamelijke inspanning. Onder iedere omstandigheid leren we je een aanval van hyperventilatie af te breken

COPD

Heb je een aandoening aan je luchtwegen met de verzamelnaam COPD (astma, bronchitis, longemfyseem)? Kortademigheid door benauwdheid is niet prettig en vermoeiend. De spanning en kortademigheid veroorzaakt een heel gespannen adempatroon. Ontspannings- en houdingsoefeningen zijn daarom belangrijk.

Behandeling van COPD door PLUSlogopedie

Onze logopedische behandeling is vooral gericht op oefeningen die meer lucht geven . Je krijgt daarbij inzicht in je adempatroon. Zo leer je wat te doen bij dreigende of plotselinge benauwdheid. Een aanval zal dan niet meer onnodig zijn en geen paniek ontstaan. Bij kinderen gebeurt dit alles op een speelse manier.

Het onderzoek en de behandeling bij COPD worden als regel vergoed door de zorgverzekering na verwijzing door huisarts of medisch specialist.