Home  >  Behandeling  >  Vergoeding

Vergoeding

Logopedie wordt normaal gesproken volledig vergoed afhankelijk van de zorgverzekering. Logopedie valt onder het eigen risico van de zorgverzekering voor volwassenen vanaf 18 jaar.

De jaarlijkse tarieven worden vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Verslaglegging aan derden / overleg met derden

Naast de regulaire vergoeding van logopedie bestaat er ook een tarief voor 'Verslaglegging op verzoek van derden' (dus niet de verwijzer) en voor 'Overleg met derden'. Het gaat dan niet om het schrijven van een verslag aan de verwijzer. De verslaglegging wordt gedeclareerd aan derden, bijvoorbeeld ouders of school. Indien de cliƫnt beschikt over een arrangement of PGB kan het daar uit worden betaald.